az en ru

Əsas məhsullar

Çiyid

Pambığın ilkin emalı zamanı alınmış və pambıq yağı vəyaxud satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsuldur.

Ətraflı
Çiyid

Mahlıc

Pambığın ilkin emalı zamanı pambıq çiyidindən ayrılmış lif kütləsi.

Ətraflı
Mahlıc

Pambıq cecəsi

Pambıq yağı istehsalından sonra qalan çiyid qabıqlarıdır.

Ətraflı
Pambıq cecəsi

Dənli bitkilər

Ətraflı
Dənli bitkilər

İplik

Emal olunmuş mahlıcdan müəyyən təmizləmə, darama, paralelləşdirmə və büküm vermə proseslərindən keçirildikdən sonra iplik istehsal edilir

Ətraflı
İplik