az en ru

"Gənc Aqronom İnkişaf Proqramı"

09.12.2021

Vəzifə öhdəlikləri:

 

Gənc aqronom çalışdığı bölgə üzrə aqronomların rəhbərliyi altında aşağıdakı işləri icra edir:

 

·        Əkindən öncə seçilən torpağın hər hektarına düşən məhsuldarlıq normasının müəyyən edilməsi, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının yüksəldilməsi, torpağın münbitliyini artırmaq üçün lazımi tədbirlərin görülməsi;

·        Aqro-texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi, alaq otlarının təmizlənməsi, suvarma işlərinin təmini və su itkisinin azaldılması;

·        Torpağın kimyəvi analizi, bitkinin inkişaf fazasına uygun yemləmə rasionlarını (gübrələmə, mineralların verilməsi vs.) müəyyən edilməsi;

·        Bitkinin bioloji yetişkənlik dövrünün müəyyən edilməsi, xəstəlik və zərər vericilərə qarşı kimyəvi və mexaniki mübarizə tədbirlərinin görülməsi;

·        Kənd təsərrüfatına yararlı sahələrdən, işçi qüvvəsindən və texnikadan səmərəli istifadə üçün müəyyən əməyin düzgün təşkil edilməsi, iş normalarının yerinə yetirilməsi;

·        Toxum çeşitləri haqqında məlumatlı olmaq, torpaq və hava temperaturuna uygun olaraq toxum çeşidi və səpin müddətini müəyyən edilməsi;

·        Kənd təsərrüfatı bitkilərinin gübrələmə, dərmanlama və suvarma rejimləri üzrə proqramların hazırlanması;

·        Bitkinin veqetativ inkişafına uyğun kultivasiya (bəsləmə) ve yemləmə təyini qaydalarına əməl edilməsi;

·        Kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik və zərərvericilərinə qarşı mübarizə tədbirləri haqqında təkliflərin irəli sürülməsi, mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsində iştirak edilməsi;

·        Torpağın vaxtında əkinə hazırlanması, məhsulun becərilməsi və yığılmasının təmin edilməsi;

·        Həyata keçirilən işlərin hesabatlılığının aparılması.

 

Tələblər:

 

Sahə üzrə iş təcrübəsinin olması üstünlükdür;
Müvafiq sahə üzrə təhsil;
Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, yanğından mühafizənin qayda və normalarını bilməlidir;
Azərbaycan dilini səlis (rus dili orta səviyyədə üstünlükdür) bilməlidir.
Müntəzəm işgüzar səfərlərdə iştirak etməyə hazır olmaq.
 

Səriştələr:

 

Məsuliyyətli
Şəxsi inkişafa meylli
Pozitiv
Özünütəşkiletmə qabiliyyəti
Nailiyyət yönümlülük
Etibarlılıq
Dürüstlük
 

Müraciət etmək üçün buraya daxil olun: https://qlor.me/kwyo6rvv

Vəzifə öhdəlikləri:

 

Gənc aqronom çalışdığı bölgə üzrə aqronomların rəhbərliyi altında aşağıdakı işləri icra edir:

 

·        Əkindən öncə seçilən torpağın hər hektarına düşən məhsuldarlıq normasının müəyyən edilməsi, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının yüksəldilməsi, torpağın münbitliyini artırmaq üçün lazımi tədbirlərin görülməsi;

·        Aqro-texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi, alaq otlarının təmizlənməsi, suvarma işlərinin təmini və su itkisinin azaldılması;

·        Torpağın kimyəvi analizi, bitkinin inkişaf fazasına uygun yemləmə rasionlarını (gübrələmə, mineralların verilməsi vs.) müəyyən edilməsi;

·        Bitkinin bioloji yetişkənlik dövrünün müəyyən edilməsi, xəstəlik və zərər vericilərə qarşı kimyəvi və mexaniki mübarizə tədbirlərinin görülməsi;

·        Kənd təsərrüfatına yararlı sahələrdən, işçi qüvvəsindən və texnikadan səmərəli istifadə üçün müəyyən əməyin düzgün təşkil edilməsi, iş normalarının yerinə yetirilməsi;

·        Toxum çeşitləri haqqında məlumatlı olmaq, torpaq və hava temperaturuna uygun olaraq toxum çeşidi və səpin müddətini müəyyən edilməsi;

·        Kənd təsərrüfatı bitkilərinin gübrələmə, dərmanlama və suvarma rejimləri üzrə proqramların hazırlanması;

·        Bitkinin veqetativ inkişafına uyğun kultivasiya (bəsləmə) ve yemləmə təyini qaydalarına əməl edilməsi;

·        Kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik və zərərvericilərinə qarşı mübarizə tədbirləri haqqında təkliflərin irəli sürülməsi, mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsində iştirak edilməsi;

·        Torpağın vaxtında əkinə hazırlanması, məhsulun becərilməsi və yığılmasının təmin edilməsi;

·        Həyata keçirilən işlərin hesabatlılığının aparılması.

 

Tələblər:

 

Sahə üzrə iş təcrübəsinin olması üstünlükdür;
Müvafiq sahə üzrə təhsil;
Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, yanğından mühafizənin qayda və normalarını bilməlidir;
Azərbaycan dilini səlis (rus dili orta səviyyədə üstünlükdür) bilməlidir.
Müntəzəm işgüzar səfərlərdə iştirak etməyə hazır olmaq.
 

Səriştələr:

 

Məsuliyyətli
Şəxsi inkişafa meylli
Pozitiv
Özünütəşkiletmə qabiliyyəti
Nailiyyət yönümlülük
Etibarlılıq
Dürüstlük
 

Müraciət etmək üçün buraya daxil olun: https://qlor.me/kwyo6rvv