az en ru
Dənli bitkilər

Dənli bitkilər

Əsas fəaliyyət sahəsi pambıqçılıq olan “MKT İK“ MMC növbəli əkin sisteminə uyğun olaraq dənli bitkilərin əkilib becərilməsi ilə də məşğul olmaqdadır.

İllik dənli bitki hasilatı 10.000-15.000 tondur, əsasən yerli iqlim şəraitinə uyğun yemlik arpa və buğda çeşidləri əkilməkdədir. İstehsal etdiyimiz dənli bitkilər yerli yem və un zavodlarının ehtiyacı üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Dənli bitkilərin hasilatı

Müraciət formu

Müraciətiniz qeydə alındı.
Sizinlə tezliklə əlaqə yaradılacaq

Geriyə qayıt