az en ru

Pambıq bitkisindən alınan məhsullar

12.08.2020

Pambıqçılıq sahəsi ölkə sənayesində böyük paya sahibdir. Torpaqda yetişən kiçicik pambıqlardan xeyli sayda maddə və məhlul əldə etmək mümkündür. Buna görə də, uzun illər pambıq bitkisi ən önəmli kənd təsərrüfatçılığı sahəsi olub. Pambığın bu qədər dəyərli olmasına görə ona “ağ qızıl” adının verilməsi heç də təsadüfi deyil. Sizin üçün pambıqdan istehsal olunan məhlulları/maddələri bir araya gətirdik. Aşağıdakı cədvəldə pambıq bitkisindən əldə olunan maddə və məhlullar ilə tanış ola bilərsiniz.

Pambıq Lifindən alınan məhsullar

Pambığın veqetativ orqanlarından alınan məhsullar

Pambıq toxumundan alınan məhsullar

 1. Adi parça
 2. Dəsmallıq parça
 3. Süni parça
 4. Sətin parça
 5. Çit parça
 6. Saplar
 7. Ağ çitlər
 8. Ştapel
 9. Daranmış lif
 10. Adi tibbi pambıq
 11. Tiflik xammal
 12. Sap
 13. İplik
 14. Fibra
 15. Kağız
 16. Kəndir
 17. Sellüloz
 18. Sellofan

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jmıx (heyvandarlıqda yem)

Toxumun nüvəsindən alınır:

 1. Əlif yağı
 2. Stearin
 3. Qliserin
 4. Pambıq yağı
 5. Sabun

Toxumun qabığından alınır:

 1. Asetilsellüloz
 2. Süni ipək
 3. Şəffaf ipək
 4. Süni foter
 5. Sınmayan şüşə
 6. Linoleum
 7. Yanğına qarşı qolçaq
 8. Süni dəri
 9. İzolyasiya lenti
 10. Karton
 11. Kapron
 12. Neylon
 13. E vitamini
 14. Fitin
 15. Süni kauçuk
 16. Efirli məhlul
 17. Barıt
 18. Təyyarələr üçün lak
 19. Fotoaparat lenti
 20. Qlükoza
 21. Liqinin
 22. Çaxır spirti
 23. Endotel
 24. Polisilin yapışqanı
 25. Firfrol

Gövdə və qərzəkdən alınan məhsullar:

 

 1. Filter kağızı
 2. Elektrik naqili
 3. Yanacaq
 4. Spirt
 5. Karbon turşusu

Yarpaq və kökdən alınan məhsullar:

 1. Kalsioksalat
 2. Yapışqan
 3. Limon turşusu
 4. Kraxmal